Sociální služby

  • supervize
  • vzdělávání na míru (akreditované kurzy MPSV a MŠMT a další kurzy) - WWW.VZDELAVANINAMIRU.CZ
  • konzultace standardů kvality a příprava služby na inspekci
  • dobrovolné audity sociálních služeb (mj. i jako simulace inspekce)
  • průvodce změnami v organizaci
  • strategické plánování, rozvoj organizací
  • lektorování a realizace kurzů (viz níže)
  • poradenství včetně kariérového poradenství a zapojení na trh práce
  • v případě zájmu nabízím také možnost podpory vašeho duchovního života a světonázoru (pastorace, duchovní růst a biblické koučování ©)

Pro bližší domluvu mne kontaktujte.

 

 

Kontakt

Mgr. Jiří Vlček, DiS. +420 605 583 112 wehuwehu@gmail.com